Factcheckers 15 mei 2024

Ik kan het mij nog goed herinneren… begin december 2023 de vraag van één van de redacteuren van het VRT-programma Factcheckers “Zou u willen meewerken aan ons programma?". Er zou eerst een gesprek met één van de redacteuren plaatsvinden en nadien een gesprek met Britt. Natuurlijk wil ik dat … ik weet dat coaching een “dingetje” is, ik ken het programma en ging er ook al wel vanuit dat het een kritisch stukje zou worden…
We hebben dat vanuit de VESB goed voorbereid, met meerdere mensen hiernaar gekeken en ook heel duidelijk ons verhaal neergezet. Vooraf is er informatie over de VESB doorgestuurd naar de VRT zoals ons doorverwijsbeleid, de klachtenregeling en ons competentieprofiel. Op 11 december, maandagochtend, het telefoongesprek met Britt. Goed voorbereid zit ik klaar voor een gesprek. Slechts 6 minuten later leg ik de telefoon weer neer. Teleurgesteld en met een gevoel van daar gaan we weer… 
En dan gisteravond… de uitzending… precies de voorbeelden rondom coaching die te verwachten zijn als je een punt wil maken en dit negatief bevestigen. En ja deze voorbeelden zijn tenenkrommend… ik ga dat niet ontkennen en zeker niet verdedigen. Ik weet zeker dat als je een programma gaat maken over bakkers, slagers of psychologen en artsen dat je ook daarbij zaken kunt vinden waarvan je denkt … kwakzalvers. Elke nuance is weg … logisch met een programma waarin je facts wil checken. Na de extreme voorbeelden wordt er netjes gezegd dat niet iedereen over dezelfde kam geschoren mag worden. Zeer mooi. Maar gaat volledig verloren als zin op zichzelf bij alle voorbeelden die wel in de verf zijn gezet.
Kunnen er zaken beter… uiteraard. Ben de laatste om dat te ontkennen. Op de vraag "mag een coach werken met depressie" is het antwoord nee. Maar er kan nog zoveel anders spelen wat mogelijk wel coachbaar is bij diezelfde persoon. In zo’n geval bepaalt de GGZ professional of arts wat er mogelijk is, stelt de diagnose en gaat van daaruit een behandelplan opstellen met wel of niet de mogelijkheid tot coaching, weliswaar als ondersteunend kader. Maar laten we er met zijn allen voor waken dat coaching en GGZ te veel met elkaar worden geassocieerd. Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Zonder andere relevante kwalificaties werkt een coach niet met depressie, trauma enzovoort. En leden van de VESB vertrekken vanuit een evidence based aanpak. De wereld van coaching is inderdaad niet geregulariseerd en daarmee een grijs gebied… vandaar dat we de VESB in 2017 hebben opgericht om het kaf van het koren te scheiden.

Martijn Oechies , Vicevoorzittter VESB


‹ Terug naar overzicht
Contacteer ons