Waarom een vereniging van coaches?

In maart 2017 is de VESB | ACSB opgericht als keurmerk voor kwalitatieve begeleiding bij stress en burn-out.

De vereniging heeft tot doel:

  • Het bevorderen van deskundigheid, de praktijk, het onderzoek op het gebied van coachen naar mentale vitaliteit, waaronder: voorkomen en bestrijden van spanningsklachten, stress, overspanning en burn-out. Het begeleiden van re-integratie en voorkomen van terugval na ziekteverzuim als gevolg van spanningsklachten. Alsmede het adviseren en begeleiden van organisaties bij het realiseren en/of behouden van een mentaal gezond werkklimaat en het bestrijden dan wel voorkomen van overmatige werkgerelateerde spanning.
  • Bijdragen aan uitoefening van het vak op wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze.
  • Het bevorderen van de professionele belangen van de coaches en deskundigen in stress en burn-out coaching.
  • Informeren over het vak naar individuen, organisaties, maatschappij en politiek.
  • Het bevorderen van contacten onder de leden via o.m. een website, studiedagen en media.
  • Het bevorderen van (kennisnemen van) onderzoek in stress en burn-outcoaching en de verspreiding van de resultaten hiervan.
  • Een luisterend oor en advies bij klachten en zo nodig doorverwijzen naar een externe klachtencommissie. Dit uitsluitend van de coachees die begeleid worden door (één van) de aangesloten leden.