Inschrijven als lid

Aanvraag lidmaatschap

Om je VESB  lidmaatschap als coach aan te vragen gelieve een kopie bij te voegen van je basiscoachopleiding, je door VESB erkende stress- en burn-out coaching, en een kopie van je bachelor of master diploma. Licht ons ook al even je coachervaring toe. Indien je junior coach bent vragen we ook je puntenlijst op te laden.

Daarnaast vragen we bij Nederlandse leden die een BTW nummer hebben ons hiervan een kopie VIES (Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie geldigverklaring BTW- nummer) te bezorgen (toegankelijk via deze link).

Stopzetting lidmaatschap

Een VESB lidmaatschap loopt door tot het einde van een kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd.

  • Wil je opzeggen voor het volgende kalenderjaar?
    Geef je opzegging dan vóór 1 november van het huidige kalenderjaar aan ons door in "mijn portaal" bij "mijn account".
  • Geef je jouw opzegging later door?
    Dan stopt je lidmaatschap een jaar later en betaal je dus gewoon nog een jaar contributie.Contacteer ons