Wetenschap

Hoe meer ik weet, hoe meer ik weet dat ik niets weet...

Op deze pagina verzamelen we de laatste stand van zaken m.b.t. ons werkveld in de breedste zin van het woord. Dit is zeker geen compleet overzicht en zal geregeld aangevuld worden. Kom jij iets tegen wat hier bij zou moeten staan? Stuur de link dan door naar martijn@vesb.eu

Voorwaarde voor publicatie: artikel of onderzoek (fundamenteel of toegepast) dat naar hedendaagse maatstaven voldoet aan de criteria van wetenschap en dat afkomstig is van universiteiten, onderzoeksinstituten, hybride organisaties waarbinnen onderzoeksinstituten samenwerken en hogescholen indien afkomstig van lectoren. 

Datum toevoeging Beschrijving Link
18 oktober 2021

Somville et al - Universiteit Antwerpen - Burnout, stress and Type D personality amongst hospital/emergency physicians

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00420-021-01766-z.pdf
18 oktober 2021 Evans et al - Tilburg University - Extroversion and conscientiousness predict deteriorating job outcomes during the COVID-19 transition to enforced remote work https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/19485506211039092
4 oktober 2021 Rooman - Gent University - Successful return to work after burnout: an evaluation of job, person- and private-related burnout determinants as determinants of return-to-work quality after sick leave for burnout https://www.tandfonline.com/eprint/FAAIXHYNBSTMHHIQC7SZ/full?target=10.1080%2F09638288.2021.1982025&
4 oktober 2021 Erasmus MC Rotterdam - Lof der Geneeskunst 2021 inzake Stress - Live webcast https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/lof-der-geneeskunst
4 oktober 2021 Arno van Dam  - research article - Tilburg University
A clinical perspective on burnout: diagnosis, classification, and treatment of clinical burnout

https://doi.org/10.1080/1359432X.2021.1948400

4 oktober 2021

Brouwers et al - Tilburg University - Workers' decisions to disclose a mental health Issue to managers and the consequences


https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/49505149/fpsyt_12_631032_1_.pdf
4 oktober 2021

Spronken et al - Tilburg University - Return to work trajectories among employees with mental health problems


https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/48077176/Spronken_M._Rapport_Return_to_work_trajectories.pdf
4 oktober 2021

TNO - Oorzaken, gevolgen en risicogroepen van burn-out 


https://www.vesb.eu/storage/app/media/TNO-2020-R11768.pdf
4 oktober 2021 Afscheidsrede Wilmar Shaufeli https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/535.pdf
4 oktober 2021

De Burnout Assessment Tool (BAT):
een nieuw instrument voor het meten van burn-out


https://burnoutassessmenttool.be/wp-content/uploads/2021/01/TKP-04-2020_03_BAT.pdf
19 april 2022 Madelon Otto et al - Open Universiteit - 'Proactive Burnout Prevention, How employees can contribute to the prevention of burnout' https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7084396/

21 november 2022 Special Issue "Job Burnout: A Deep-Rooted Issue in Ever-Changing Workplaces"
(overzicht van 11 verschillende internationale papers)
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Job_Burnout
23 januari 2023 Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid: Je gaat het pas zien als je het door hebt
Oratie Evelien Brouwers
oratie-evelien-brouwers-28-5-2021.pdf
8 maart 2023

Beyond the Hype: (How) Are Work Regimes Associated with Job Burnout?


https://www.mdpi.com/1660-4601/20/4/3331