Ik heb een klacht

De VESB | ACSB geeft richtlijnen voor passende ervaring van coaches. Ze geeft ook criteria waaruit een degelijke opleiding van coaches bestaat. De VESB | ACSB geeft de richtlijnen op basis van actueel wetenschappelijk onderzoek over de best mogelijke inhoud en vorm van begeleiding. Deze richtlijnen worden regelmatig herzien op basis van nieuw onderzoek. De vereniging staat daartoe regelmatig in contact met universiteiten en toonaangevende onderzoekers op dit terrein. De coaches zijn gehouden aan de gedragscode van de VESB | ACSB en ze onderwerpen zich aan de VESB | ACSB klachtencommissie. Daarnaast committeren de coaches zich tot regelmatige bijscholing om kennis te nemen van relevante, recente wetenschappelijke onderzoeken.

Toch een klacht?

Ondanks inzet en zorgvuldigheid van de coaches, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met uw coaching. Dan kunt u een klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de VESB | ACSB.

Let op
De klachtencommissie van de VESB behandelt uitsluitend klachten over aangesloten leden. Op de website kunt u nagaan of uw coach lid is van de VESB | ACSB. Niet alle leden zijn echter zichtbaar en/of vindbaar op onze website; via een email aan onze backoffice via hallo@vesb.eu kunt u een lidmaatschap navragen. 

De klachtenprocedure

 • Stap 1. Klacht indienen
  • Mail uw klacht naar hallo@vesb.eu met de vermelding ‘klacht’.
 • Stap 2. Beoordeling van de klacht door de klachtencommissie
  • De klachtencommissie beoordeelt of de klacht ontvankelijk is (bijvoorbeeld een verwijtbare fout, onethisch of onzorgvuldig handelen, etc.)
  • Als de klacht niet ontvankelijk is, dan zal de commissie u informeren en haar oordeel onderbouwen. Vanzelfsprekend staat het u vrij om de klacht via de normale rechtsgang in te dienen.
  • Als de klacht door de commissie ontvankelijk wordt verklaard, dan past de klachtencommissie hoor en wederhoor toe. Ze gaat in gesprek met beide partijen. De commissie zal bemiddelen en helpen zoeken naar een oplossing.
 • Stap 3. Het resultaat
  • Als u tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan is de klacht afgehandeld.
  • Indien u niet tevreden bent, dan zal de VESB | ACSB u doorverwijzen naar de reguliere rechtsgang.

Klachtencommissie

Rudy Vandamme
Rudy Vandamme
Cora Reijerse
Cora Reijerse
Evert Hummelen
Evert Hummelen
Roger Ortmans
Roger Ortmans
Contacteer ons